Javna nabava

 

Da bi javna nabava u sklopu HŽ Infrastrukture d.o.o. postala što transparentnija i dostupnija dobavljačima, postavljen je internetski portal s ažurnim podatcima o svim postupcima javne nabave. Novim se sustavom uz transparentnost nabave žele postići uštede u poslovanju, odnosno tržišne cijene, te uvesti nove ponuditelje u sustav.

 Uputa za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti manje od 200.000,00 kn te nabavu radova procijenjene vrijednosti manje od 500.000,00 kn (jednostavna nabava)

Sukob interesa
Temeljem članka 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) objavljujemo obavijest da ne postoje subjekti s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi  ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.

PORTAL JAVNE NABAVE

Za povezivanje na portal javne nabave kliknite ovdje.

PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA

Registar ugovora i njihova izvršenja pogledajte ovdje.

OKVIRNI SPORAZUMI I UGOVORI

Registar okvirnih sporazuma i ugovora o javnoj nabavi sklopljenih temeljem okvirnih sporazuma te njihova izvršenja pogledajte ovdje.

PRETHODNA SAVJETOVANJA S GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
NATJEČAJNA DOKUMENTACIJA