Optimizacija napajanja električne vuče iz prijenosne mreže u svrhu povećanja energetske učinkovitosti

 

Glavni cilj projekta jest povećanje održivosti i energetske učinkovitosti željeznice te povećanje udjela regenerativnog ili rekuperativnog kočenja (koje se može smatrati obnovljivom energijom) u sustavu prijenosa. Projekt uključuje:

– izradu istraživačke studije kojom će se utvrditi mogućnosti smanjenja gubitaka električne energije u prijenosnoj mreži te mogućnosti povećanja energetske učinkovitosti napajanja vuče vlakova te
– pilot-projekt koji će obuhvatiti ugradnju dvosmjernih brojila u određene elektrovučne podstanice i jednosmjernih brojila u lokomotive, razvoj i ugradnju informacijskog sustava za prikupljanje i obradu mjernih podataka s brojila, nabavu i ugradnju postrojenja za varijabilnu kompenzaciju jalove energije i ugradnju informacijskog sustava za inteligentno vođenje vlakova.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1,69 milijuna eura, a sa 60 posto sredstava (1.013.454 eura) bit će sufinanciran iz programa Synergy Instrumenta za povezivanje Europe (Connecting Europe Facility – CEF), dok preostalih 40 posto sufinancira Vlada RH. Sporazum o dodjeli bespovratnih sredstava br. INEA/CEF/SYN/A2016/1335692 sklopljen je 30. lipnja 2017. između Izvršne agencije za inovacije i mreže (INEA), na temelju ovlasti dobivene od Europske komisije, i HŽ Infrastrukture, a razdoblje provedbe projekta je od 1. lipnja 2017. do 31. prosinca 2019.

Projekt se nadovezuje na projekt Sincro.Grid, koji se ostvaruje u suradnji hrvatskih i slovenskih operatora prijenosnih sustava HOPS-a i ELES-a te operatora distribucijskih sustava električne energije Hrvatske i Slovenije HEP ODS-a i SODO-a. Projekt Sincro.Grid skup je tehnoloških rješenja i koncepata prijenosa električne energije te je u funkciji povećanja kapaciteta i fleksibilnosti prijenosne mreže. Sve je to u skladu s ciljevima EU-a usmjerenima na što bolje povezivanje europske energetske mreže, sigurniju opskrbu električnom energijom te doprinos održivom razvoju s većom integracijom obnovljivih izvora energije diljem EU-a.

Kontakt za više informacija o projektu: korporativne.komunikacije@hzinfra.hr