Novo poglavlje u razvoju luke Rijeka

Novo poglavlje u razvoju luke Rijeka

Dana 2. listopada 2019. u vlaku između Rijeke i Zagreba potpisan je Sporazum o suradnji na obnovi pruge Lupoglav – Raša i uspostavi željezničkog prometa do Luke Bršica.

HŽ Infrastruktura upravlja prugama u duljini od 2604 km, s 545 kolodvora i stajališta, 1512 željezničko-cestovnih prijelaza, 109 tunela i 538 mostova. Odgovorna je za organiziranje i reguliranje prometa, obnovu i održavanje te građenje željezničke infrastrukture.
HŽ Infrastruktura je jedan od najvećih hrvatskih korisnika bespovratnih sredstava Europske unije, i to već od 2008. Ona je korisnik i pretpristupnih programa Europske unije (ISPA i IPA) te nakon pristupanja Hrvatske EU Strukturnih i investicijskih fondova.
HŽ Infrastruktura trenutno ima dva međunarodna zajma: zajam Svjetske banke za Projekt održivih Hrvatskih željeznica u Europi, namijenjen poboljšanju javnog željezničkog sektora te Europske banke za obnovu i razvoj za Projekt modernizacije HŽ Infrastrukture.

Na području željezničkog kolodvora Rijeka Brajdica rekonstruirana su prva četiri kolosijeka. Rekonstruirani su temelji stupova kontaktne mreže i postavljeni novi stupovi na koje će se ugraditi vozni vod. Položena je kabelska kanalizacija, a u završnoj je fazi izgradnja objekta za smještaj signalno-sigurnosnih i telekomunikacijskih uređaja. Ugrađeni su stupovi kolodvorske rasvjete te se montira rasvjeta. Promet na Brajdici sada teče i po rekonstruiranim kolosijecima kako bi mogla započeti rekonstrukcija preostalih kolodvorskih kolosijeka. U željezničkom tunelu Sušak cijev postojećeg tunela proširuje se za još jedan kolosijek duljine 423 m. Izgrađena su dva dijela portalne građevine i gradi se treći dio te se radi na bušenju i proširenju tunela. Dosad je iskopano oko 280 m punog profila od ukupno 309 m. Na kontejnerskom terminalu Brajdica završeni su radovi na izgradnji četiriju novih kolosijeka, dugih oko 380 m. Upravo se izvode i radovi za izgradnju skretničkog područja koje će povezivati željeznički kolodvor i kontejnerski terminal. Dovršetkom radova željeznički kolodvor i kontejnerski terminal imat će osam novih, rekonstruiranih kolosijeka na željezničkom dijelu, četiri potpuno nova kolosijeka na kontejnerskom terminalu i novi izvlačni kolosijek u tunelu.

Projekt “Modernizacija i elektrifikacija željezničke pruge Zaprešić – Čakovec (R201) na dionici Zaprešić (isključivo) – Zabok (uključivo)” vrijedan je 614,4 milijuna kuna, od čega se 85 posto sufinancira EU-ovim sredstvima. Početkom kolovoza projekt je ušao u novu fazu radova. Uz postojeće radove na cijeloj dionici započeli su radovi na sjevernoj strani kolodvorskoga prostora u Zaboku te na demontaži i rekonstrukciji postojećih kolosijeka i pripadajućih skretnica, zemljani radovi te svi ostali planirani radovi. Zbog te faze radova pruga je od 1. kolovoza 2019. zatvorena za sav željeznički promet od Zaboka do BedekovčineDo početka studenog očekuje se završetak radova na spajanju trase pružnih dionica na izgrađene devijacije, regulacija kolosijeka, postavljanje kabela, izgradnja temelja automatskih pružnih blokova i željezničko-cestovnih prijelaza te završetak svih preostalih radova potrebnih za puštanje dionice u promet po novoizgrađenoj trasi.